Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-03-2021 gepubliceerd door Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "bgr-2021-195".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Controleverordening Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland
Geo informatie (gemeente) Culemborg
Geo informatie (gemeente) Maasdriel
Geo informatie (gemeente) Neder-Betuwe
Geo informatie (gemeente) Tiel
Geo informatie (gemeente) West Betuwe
Geo informatie (gemeente) West Maas en Waal
Geo informatie (gemeente) Zaltbommel
Grondslag artikel 213 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=213&g=2021-01-01
Grondslag Wet gemeenschappelijke regelingen]|[1.0:c:BWBR0003740&g=2020-01-01
Grondslag Besluit accountantscontrole decentrale overheden]|[1.0:c:BWBR0015524&g=2017-12-09
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tiel/629059/CVDR629059_1.html
Jaargang 2021
Maker Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.20/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2021-03-09
Regeling CVDR655144_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-03-10
Taal nl
Titel Verordening van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland houdende regels omtrent controle (Controleverordening Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland)
Uitgever Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland
Verwijzing bgr-2021-195
Volgnummer 195