Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-03-2021 gepubliceerd door Nieuw Reijerwaard. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "bgr-2021-183".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Delegatiebesluit van het Algemeen Bestuur tot het overdragen van de uitoefening van bevoegdheden aan het Dagelijks Bestuur
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Nieuw Reijerwaard
Geo informatie (gemeente) Ridderkerk
Geo informatie (gemeente) Barendrecht
Geo informatie (gemeente) Rotterdam
Grondslag Onbekend
Jaargang 2021
Maker Nieuw Reijerwaard
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.20/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2021-03-08
Referentienummer BESLUIT/0290
Regeling CVDR655091_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-03-09
Taal nl
Titel Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Nieuw Reijerwaard houdende regels omtrent het overdragen van de uitoefening van bevoegdheden (Delegatiebesluit van het Algemeen Bestuur tot het overdragen van de uitoefening van bevoegdheden aan het Dagelijks Bestuur)
Uitgever Nieuw Reijerwaard
Verwijzing bgr-2021-183
Volgnummer 183