Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-12-2021 gepubliceerd door Plassenschap Loosdrecht e.o.. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "bgr-2021-1197".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening Plassenschap Loosdrecht
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Plassenschap Loosdrecht e.o.
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Wijdemeren (Noord-Holland)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Stichtse Vecht (Utrecht)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Utrecht (Utrecht)
Gebiedsmarkering (Provincie) Provincie Utrecht
Gebiedsmarkering (Provincie) Provincie Noord-Holland
Grondslag artikel 51 van de Wet gemeenschappelijke regelingen]|[1.0:c:BWBR0003740&artikel=51&g=2018-06-13
Grondslag artikel 54, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen]|[1.0:c:BWBR0003740&artikel=54&lid=3&g=2018-06-13
Grondslag artikel 57 van de Wet gemeenschappelijke regelingen]|[1.0:c:BWBR0003740&artikel=57&g=2018-06-13
Identifier bgr-2021-1197
Jaargang 2021
Maker Plassenschap Loosdrecht e.o.
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/3.17/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2021-12-31
Publicatienummer 1197
Referentienummer Z-213245
Regeling CVDR612170_3
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-01-01
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Verordening Plassenschap Loosdrecht
Uitgever Plassenschap Loosdrecht e.o.

Op de kaart