Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-02-2021 gepubliceerd door Uitvoeringsorganisatie Laborijn. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "bgr-2021-106".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Recht | Organisatie en beleid
Citeertitel Besluit mandaat directeur Laborijn uitvoering Wsw Oude IJsselstreek
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Uitvoeringsorganisatie Laborijn
Geo informatie (gemeente) Doetinchem
Geo informatie (gemeente) Montferland
Geo informatie (gemeente) Oude IJsselstreek
Geo informatie (gemeente) Aalten
Grondslag afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&afdeling=10.1.1&g=2021-01-01
Grondslag titel 3 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek]|[1.0:c:BWBR0005291&titeldeel=3&g=2020-01-01
Jaargang 2021
Maker Uitvoeringsorganisatie Laborijn
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.17/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2021-02-05
Regeling CVDR653832_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2021-02-06
Taal nl
Titel Besluit van het dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam Uitvoeringsorganisatie Laborijn houdende regels omtrent de verlening van tijdelijk bijzonder mandaat aan de directeur van Laborijn voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening ten behoeve van de gemeente Oude IJsselstreek (Besluit mandaat directeur Laborijn uitvoering Wsw Oude IJsselstreek)
Uitgever Uitvoeringsorganisatie Laborijn
Verwijzing bgr-2021-106
Volgnummer 106