Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-10-2020 gepubliceerd door Uitvoeringsorganisatie Laborijn. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "bgr-2020-999".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregel omtrent de uitvoering van de loonkostensubsidie Begeleid Werken op grond van de Wet sociale werkvoorziening 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Uitvoeringsorganisatie Laborijn
Geo informatie (gemeente) Doetinchem
Geo informatie (gemeente) Montferland
Geo informatie (gemeente) Oude IJsselstreek
Geo informatie (gemeente) Aalten
Grondslag artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening]|[1.0:c:BWBR0008903&artikel=7&g=2015-07-01
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2020-07-01
Jaargang 2020
Maker Uitvoeringsorganisatie Laborijn
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.13/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2020-10-02
Regeling CVDR644415_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2020-10-03
Taal nl
Titel Beleidsregel van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Uitvoeringsorganisatie Laborijn houdende regels omtrent de uitvoering van de loonkostensubsidie Begeleid Werk op grond van de Wet sociale werkvoorziening 2020
Uitgever Uitvoeringsorganisatie Laborijn
Verwijzing bgr-2020-999
Volgnummer 999