Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-09-2020 gepubliceerd door Uitvoeringsorganisatie Laborijn. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "bgr-2020-914".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Controleprotocol voor de accountantscontrole van de jaarrekening van Laborijn 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Uitvoeringsorganisatie Laborijn
Geo informatie (gemeente) Doetinchem
Geo informatie (gemeente) Montferland
Geo informatie (gemeente) Oude IJsselstreek
Geo informatie (gemeente) Aalten
Grondslag artikel 213 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=213&g=2020-01-01
Grondslag Besluit accountantscontrole decentrale overheden]|[1.0:c:BWBR0015524&g=2017-12-09
Jaargang 2020
Maker Uitvoeringsorganisatie Laborijn
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.12/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2020-09-02
Regeling CVDR643664_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2020-09-03
Taal nl
Titel Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Uitvoeringsorganisatie Laborijn houdende regels omtrent het controleprotocol voor de accountantscontrole van de jaarrekening
Uitgever Uitvoeringsorganisatie Laborijn
Verwijzing bgr-2020-914
Volgnummer 914