Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-08-2020 gepubliceerd door Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "bgr-2020-906".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord
Geo informatie (gemeente) Roermond
Geo informatie (provincie) Limburg
Grondslag https://vrln.nl/application/files/2515/9437/8315/Intrekken_aanwijzingsbesluiten_Roermond_15_juni_2020.pdf
Jaargang 2020
Maker Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.10/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2020-08-31
Regeling CVDR643630_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2020-06-15
Taal nl
Titel Besluit tot intrekking van het Aanwijzingsbesluit ex artikel 2.5 van de ''Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Limburg-Noord 3 april 2020''.
Uitgever Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord
Verwijzing bgr-2020-906
Volgnummer 906