Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-08-2020 gepubliceerd door Recreatieschap Geestmerambacht. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "bgr-2020-809".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Bijlage kaart Geestmerloo|exb-2020-41667
Citeertitel Aanwijzen hondengebied Geestmerloo
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Recreatieschap Geestmerambacht
Geo informatie (gemeente) Alkmaar
Geo informatie (gemeente) Heerhugowaard
Geo informatie (gemeente) Langedijk
Geo informatie (gemeente) Bergen (NH)
Grondslag Onbekend
Jaargang 2020
Maker Recreatieschap Geestmerambacht
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.7/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2020-08-04
Referentienummer 2020/05
Regeling CVDR643151_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2020-08-05
Taal nl
Titel Besluit van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht houdende regels omtrent het aanwijzen van het hondengebied Geestmerloo
Uitgever Recreatieschap Geestmerambacht
Verwijzing bgr-2020-809
Volgnummer 809