Blad gemeenschappelijke regeling van Recreatieschap Geestmerambacht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Recreatieschap GeestmerambachtBlad gemeenschappelijke regeling 2020, 809Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht houdende regels omtrent het aanwijzen van het hondengebied Geestmerloo

Het algemeen bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht;

 

 

gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 3 april 2020;

 

gezien het advies van de adviescommissie d.d. 20 maart 2020;

 

gelet op de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht;

 

 

b e s l u i t :

 

in te stemmen met het aanwijzen van een hondenlosloopgebied in natuurpark Geestmerloo , zoals op onderstaande kaart groen is aangegeven.

 

Noord-Scharwoude, 1 juli 2020

Akkoord directeur RNH

J.J.L. Gilliam

akkoord voorzitter

J. Nieuwenhuizen