Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-04-2020 gepubliceerd door Uitvoeringsorganisatie Laborijn. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "bgr-2020-418".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Besluit ondermandaat Tozo
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Uitvoeringsorganisatie Laborijn
Geo informatie (gemeente) Doetinchem
Geo informatie (gemeente) Montferland
Geo informatie (gemeente) Oude IJsselstreek
Geo informatie (gemeente) Aalten
Grondslag afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&afdeling=10.1.1&g=2020-04-15
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Doetinchem/608689/CVDR608689_1.html
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Uitvoeringsorganisatie%20Laborijn/476926/CVDR476926_1.html
Jaargang 2020
Maker Uitvoeringsorganisatie Laborijn
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.6/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2020-04-22
Regeling CVDR639628_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2020-04-23
Taal nl
Titel Besluit van de directeur van de gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn houdende regels omtrent de verlening van mandaat aan niet ondergeschikte medewerkers in verband met de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Besluit ondermandaat Tozo)
Uitgever Uitvoeringsorganisatie Laborijn
Verwijzing bgr-2020-418
Volgnummer 418