Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-04-2020 gepubliceerd door Werk en Inkomen Lekstroom. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "bgr-2020-373".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Mandaatbesluit Werk en Inkomen Lekstroom Zelfstandigenregelingen 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Werk en Inkomen Lekstroom
Geo informatie (gemeente) Houten
Geo informatie (gemeente) Lopik
Geo informatie (gemeente) Nieuwegein
Geo informatie (gemeente) IJsselstein
Grondslag artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=10%3A3&g=2020-04-01
Grondslag artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=10%3A4&g=2020-04-01
Grondslag artikel 7, vierde lid, van de Participatiewet]|[1.0:c:BWBR0015703&artikel=7&lid=4&g=2020-04-01
Grondslag artikel 34, tweede lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen]|[1.0:c:BWBR0004163&artikel=34&lid=2&g=2020-04-01
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Werk%20en%20Inkomen%20Lekstroom/310012/CVDR310012_2.html
Jaargang 2020
Maker Werk en Inkomen Lekstroom
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.6/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2020-04-10
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Samenvatting De directeur van de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen lekstroom (WIL) verleent mandaat aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht om voor WIL de Bbz 2004 en de IOAZ uit te voeren.
Taal nl
Titel Mandaatbesluit Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom Zelfstandigenregelingen 2020
Uitgever Werk en Inkomen Lekstroom
Verwijzing bgr-2020-373
Volgnummer 373