Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-04-2020 gepubliceerd door CJG Drimmelen Geertruidenberg. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "bgr-2020-355".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Privacyprotocol gegevensverwerking jeugdhulp BVO CJG Drimmelen Geertruidenberg 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke CJG Drimmelen Geertruidenberg
Geo informatie (gemeente) Geertruidenberg
Geo informatie (gemeente) Drimmelen
Grondslag hoofdstuk 7 van de Jeugdwet]|[1.0:c:BWBR0034925&hoofdstuk=7&g=2020-03-19
Grondslag § 8.4 van de Jeugdwet]|[1.0:c:BWBR0034925&paragraaf=8.4&g=2020-03-19
Grondslag hoofdstuk 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015]|[1.0:c:BWBR0035362&hoofdstuk=5&g=2020-03-19
Jaargang 2020
Maker CJG Drimmelen Geertruidenberg
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.5/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2020-04-08
Regeling CVDR639265_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2020-01-23
Taal nl
Titel Privacyprotocol gegevensverwerking jeugdhulp BVO CJG Drimmelen Geertruidenberg 2020
Uitgever CJG Drimmelen Geertruidenberg
Verwijzing bgr-2020-355
Volgnummer 355