Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-02-2020 gepubliceerd door Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "bgr-2020-140".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland
Geo informatie (provincie) Gelderland
Grondslag N.v.t.
Jaargang 2020
Maker Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.3/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2020-02-12
Regeling CVDR637177_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-02-03
Taal nl
Titel Aanwijzingsbesluit archivaris Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland
Uitgever Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland
Verwijzing bgr-2020-140
Volgnummer 140