Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-11-2020 gepubliceerd door Veiligheidsregio Fryslân. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "bgr-2020-1121".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Fryslân 4 november
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Veiligheidsregio Fryslân
Geo informatie (provincie) Fryslân
Grondslag artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s]|[1.0:c:BWBR0027466&artikel=39&g=2020-07-01
Jaargang 2020
Maker Veiligheidsregio Fryslân
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.14/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2020-11-05
Regeling CVDR645621_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-11-04
Taal nl
Titel Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Fryslân 4 november 2020
Uitgever Veiligheidsregio Fryslân
Verwijzing bgr-2020-1121
Volgnummer 1121