Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-10-2020 gepubliceerd door Recreatieschap voor het Friese water en land de Marrekrite. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "bgr-2020-1096".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Financiële verordening Marrekrite 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Recreatieschap voor het Friese water en land de Marrekrite
Geo informatie (gemeente) Achtkarspelen
Geo informatie (gemeente) Dantumadiel
Geo informatie (gemeente) De Fryske Marren
Geo informatie (gemeente) Harlingen
Geo informatie (gemeente) Heerenveen
Geo informatie (gemeente) Leeuwarden
Geo informatie (gemeente) Opsterland
Geo informatie (gemeente) Smallingerland
Geo informatie (gemeente) Súdwest-Fryslân
Geo informatie (gemeente) Tytsjerksteradiel
Geo informatie (gemeente) Weststellingwerf
Geo informatie (gemeente) Waadhoeke
Geo informatie (gemeente) Noardeast-Fryslân
Geo informatie (provincie) Fryslân
Grondslag artikel 212 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=212&g=2020-01-01
Grondslag artikel 217 van de Provinciewet]|[1.0:c:BWBR0005645&artikel=217&g=2020-01-01
Grondslag Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten]|[1.0:c:BWBR0014606&g=2019-07-01
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Frysl%C3%A2n/601762/CVDR601762_1.html
Jaargang 2020
Maker Recreatieschap voor het Friese water en land de Marrekrite
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.14/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2020-10-28
Regeling CVDR645290_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-10-29
Taal nl
Titel Verordening van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Recreatieschap voor het Friese water en land De Marrekrite houdende regels omtrent de financiële organisatie (Financiële verordening Marrekrite 2020)
Uitgever Recreatieschap voor het Friese water en land de Marrekrite
Verwijzing bgr-2020-1096
Volgnummer 1096