Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-01-2020 gepubliceerd door ICT samenwerking West-Brabant-West. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "bgr-2020-108".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Algemeen Mandaat-, Volmacht- en Machtigingbesluit
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke ICT samenwerking West-Brabant-West
Geo informatie (gemeente) Moerdijk
Grondslag afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&afdeling=10.1.1&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker ICT samenwerking West-Brabant-West
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.0/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2020-01-31
Regeling CVDR636754_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2020-01-31
Taal nl
Titel Algemeen Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit
Uitgever ICT samenwerking West-Brabant-West
Verwijzing bgr-2020-108
Volgnummer 108