Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-10-2020 gepubliceerd door Belastingsamenwerking Oost-Brabant. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "bgr-2020-1050".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Besluit tijdelijke steunmaatregelen inzake financiële impact van het coronavirus BSOB 2020.
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Belastingsamenwerking Oost-Brabant
Geo informatie (gemeente) Oss
Geo informatie (provincie) Noord-Brabant
Geo informatie (waterschap) Waterschap Aa en Maas
Grondslag Invorderingswet 1990]|[1.0:c:BWBR0004770&g=2020-07-01
Jaargang 2020
Maker Belastingsamenwerking Oost-Brabant
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.13/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2020-10-14
Regeling CVDR644884_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Samenvatting Tijdelijke steunmaatregelen inzake financiële impact corona.
Startdatum 2020-03-30
Taal nl
Titel Besluit tijdelijke steunmaatregelen inzake financiële impact van het coronavirus BSOB 2020
Uitgever Belastingsamenwerking Oost-Brabant
Verwijzing bgr-2020-1050
Volgnummer 1050