Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-01-2019 gepubliceerd door Omgevingsdienst Haaglanden. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "bgr-2019-94".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR620671_1
Citeertitel Ondermandaatbesluit ODH 2019
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Omgevingsdienst Haaglanden
Geo informatie (provincie) Zuid-Holland
Grondslag Algemene wet bestuursrecht, art. 10:1 en volgende ;1.0:v:BWBR0005537&artikel=10:1
Identifier bgr-2019-94
Jaargang 2019
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatiedatum 2019-01-25
Publicatienaam Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatienummer 94
Publicerende organisatie Omgevingsdienst Haaglanden
Referentienummer ODH-2018-00161086
Samenvatting ondermandaat, volmacht, machtiging met voornaamste wijziging in de onderdelen AP10, TH02, TH11, BS06A
Startdatum 2019-01-26
Taal nl
Titel Ondermandaatbesluit ODH 2019
Uitgever Omgevingsdienst Haaglanden