Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-11-2019 gepubliceerd door Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "bgr-2019-848".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Beheerregeling Informatiebeheer Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland 2019
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland
Geo informatie (gemeente) Alkmaar
Geo informatie (provincie) Noord-Holland
Grondslag N.v.t.
Jaargang 2019
Maker Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/1.7/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2019-11-12
Referentienummer 89012.2019.09
Regeling CVDR628927_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Samenvatting In het kader van de uitvoering van taken worden archiefbescheiden ontvangen, gecreëerd en uitgewisseld en dat deze archiefbescheiden de basis vormen voor de bedrijfsvoering en risicobeheersing van het overheidsorgaan. Het beheer wordt geregeld middels deze regeling.
Startdatum 2019-09-12
Taal nl
Titel Beheerregeling Informatiebeheer Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland 2019
Uitgever Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland
Verwijzing bgr-2019-848
Volgnummer 848