Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-12-2019 gepubliceerd door Plassenschap Loosdrecht e.o.. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "bgr-2019-1070".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening Plassenschap Loosdrecht
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Plassenschap Loosdrecht e.o.
Geo informatie (gemeente) Stichtse Vecht
Geo informatie (gemeente) Wijdemeren
Geo informatie (gemeente) Utrecht
Grondslag artikel 51 van de Wet gemeenschappelijke regelingen]|[1.0:c:BWBR0003740&artikel=51&g=2018-06-13
Grondslag artikel 54, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen]|[1.0:c:BWBR0003740&artikel=54&lid=3&g=2018-06-13
Grondslag artikel 57 van de Wet gemeenschappelijke regelingen]|[1.0:c:BWBR0003740&artikel=57&g=2018-06-13
Jaargang 2019
Maker Plassenschap Loosdrecht e.o.
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.0/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2019-12-30
Regeling CVDR612170_2
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2019-12-31
Taal nl
Titel Verordening Plassenschap Loosdrecht
Uitgever Plassenschap Loosdrecht e.o.
Verwijzing bgr-2019-1070
Volgnummer 1070