Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-03-2018 gepubliceerd door 1Stroom. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "bgr-2018-242".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR608558_1
Citeertitel Werktijdenregeling 1Stroom 2018
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke 1Stroom
Geo informatie (gemeente) Duiven
Geo informatie (gemeente) Westervoort
Grondslag artikel 160 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=160&g=2018-01-01
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westervoort/CVDR390845/CVDR390845_3.html
Grondslag wet Arbeidstijdenwet;1.0:c:BWBR0007671&g=2018-01-01
Identifier bgr-2018-242
Jaargang 2018
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatiedatum 2018-03-06
Publicatienaam Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatienummer 242
Publicerende organisatie 1Stroom
Referentienummer 18/034263
Startdatum 2018-03-07
Taal nl
Titel Besluit van de Stuurgroep ambtelijke fusie Duiven en Westervoort houdende regels omtrent werktijden Werktijdenregeling 1Stroom 2018
Uitgever 1Stroom