Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-12-2018 gepubliceerd door Parkschap Nationaal Park De Biesbosch. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "bgr-2018-1457".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR618983_1
Citeertitel Biesboschverordening
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
Geo informatie (gemeente) Dordrecht
Geo informatie (gemeente) Drimmelen
Geo informatie (gemeente) Werkendam
Grondslag artikel 51 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;1.0:c:BWBR0003740&artikel=51&g=2018-06-13
Grondslag artikel 54 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;1.0:c:BWBR0003740&artikel=54&g=2018-06-13
Identifier bgr-2018-1457
Jaargang 2018
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatiedatum 2018-12-27
Publicatienaam Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatienummer 1457
Publicerende organisatie Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
Startdatum 2014-01-01
Taal nl
Titel Algemene Verordening houdende regels ten aanzien van water, land, recreatie en natuur in de Biesbosch Het Algemeen Bestuur van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch;
Uitgever Parkschap Nationaal Park De Biesbosch