Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-09-2018 gepubliceerd door 1Stroom. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "bgr-2018-1170".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR612506_1
Citeertitel Regeling Beschikbaarheidsdiensten crisisbeheersing 1Stroom 2018
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke 1Stroom
Geo informatie (gemeente) Duiven
Geo informatie (gemeente) Westervoort
Grondslag wet Wet veiligheidsregio’s;1.0:c:BWBR0027466&g=2018-01-01
Grondslag amvb Besluit veiligheidsregio’s;1.0:c:BWBR0027844&g=2017-12-01
Identifier bgr-2018-1170
Jaargang 2018
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatiedatum 2018-09-07
Publicatienaam Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatienummer 1170
Publicerende organisatie 1Stroom
Referentienummer Z/18/041648
Startdatum 2018-09-08
Taal nl
Titel Besluit van de Stuurgroep ambtelijke fusie Duiven en Westervoort van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom houdende regels omtrent beschikbaarheid crisis Regeling beschikbaarheidsdienst crisisbeheersing 1Stroom 2018
Uitgever 1Stroom