Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-08-2018 gepubliceerd door Uitvoeringsorganisatie Laborijn. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "bgr-2018-1127".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Archiefverordening Laborijn 2018
Betreft regeling CVDR612148_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Uitvoeringsorganisatie Laborijn
Gemeentenaam Doetinchem
Gemeentenaam Aalten
Gemeentenaam Oude IJsselstreek
Gemeentenaam Montferland
Grondslag artikel 40, eerste lid, van de Archiefwet 1995;1.0:c:BWBR0007376&artikel=40&lid=1&g=2018-07-28
Grondslag artikel 40, tweede lid, van de Archiefwet 1995;1.0:c:BWBR0007376&artikel=40&lid=2&g=2018-07-28
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Doetinchem/CVDR608689/CVDR608689_1.html
Identifier bgr-2018-1127
Jaargang 2018
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatiedatum 2018-08-07
Publicatienaam Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatienummer 1127
Publicerende organisatie Uitvoeringsorganisatie Laborijn
Startdatum 2018-08-08
Taal nl
Titel Verordening van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn houdende regels omtret het archief Archiefverordening Laborijn 2017
Uitgever Uitvoeringsorganisatie Laborijn