Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-07-2018 gepubliceerd door Belastingsamenwerking Oost-Brabant. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "bgr-2018-1022".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR611345_1
Citeertitel Archiefverordening BSOB 2018
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Belastingsamenwerking Oost-Brabant
Externe bijlage Toelichting Archiefverordening BSOB 2018|exb-2018-42534
Geo informatie (waterschap) Waterschap Aa en Maas
Grondslag artikel 40 van de Archiefwet 1995;1.0:c:BWBR0007376&artikel=40&g=2015-07-18
Identifier bgr-2018-1022
Jaargang 2018
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatiedatum 2018-07-06
Publicatienaam Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatienummer 1022
Publicerende organisatie Belastingsamenwerking Oost-Brabant
Startdatum 2018-07-07
Taal nl
Titel Archiefverordening BSOB 2018
Uitgever Belastingsamenwerking Oost-Brabant