Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-07-2018 gepubliceerd door 1Stroom. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "bgr-2018-1008".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR611268_1
Citeertitel Regeling bezwarencommissie personele aangelegenheden
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke 1Stroom
Geo informatie (gemeente) Westervoort
Geo informatie (gemeente) Duiven
Grondslag artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&artikel=7%3A13&g=2018-07-01
Grondslag artikel 24 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;1.0:c:BWBR0003740&artikel=24&g=2018-06-13
Identifier bgr-2018-1008
Jaargang 2018
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatiedatum 2018-07-05
Publicatienaam Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatienummer 1008
Publicerende organisatie 1Stroom
Startdatum 2018-07-06
Taal nl
Titel Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom houdende bezwaar personele aangelegenheden Regeling bezwarencommissie personele aangelegenheden
Uitgever 1Stroom