Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-11-2017 gepubliceerd door Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "bgr-2017-623".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR603349_1
Citeertitel Tijdelijke regeling gesprekkencyclus Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
Geo informatie (gemeente) Geldermalsen
Geo informatie (gemeente) Tiel
Geo informatie (gemeente) Culemborg
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Geldermalsen/123022/123022_2.html
Grondslag artikel 27, eerste lid, van de Wet op de ondernemingsraden;1.0:c:BWBR0002747&artikel=27&lid=1&g=2017-09-01
Identifier bgr-2017-623
Jaargang 2017
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatiedatum 2017-11-02
Publicatienaam Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatienummer 623
Publicerende organisatie Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
Startdatum 2017-11-03
Taal nl
Titel Besluit van het bestuur van Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe houdende regels omtrent gesprekkencyclus Tijdelijke regeling gesprekkencyclus Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe
Uitgever Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe