Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-07-2011 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2011-360".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 32430
Behandeld dossier 32697
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2011-06-30
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2011-360
Jaargang 2011
Onderwerp Sociale zekerheid | Ouderen
Organisatietype ministerie
PS key STB14209
Publicatiedatum 2011-07-19
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 360
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 30 juni 2011 tot wijziging van de wet houdende wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde een korting te kunnen toepassen op de toeslag voor de echtgenoot die jonger is dan 65 jaar
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2011-07-19