Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-02-2010 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2010-52".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2010-01-28
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2010-52
Jaargang 2010
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype ministerie
PS key STB12958
Publicatiedatum 2010-02-23
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 52
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 28 januari 2010, houdende vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2010
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2010-02-23