Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-11-2011 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33000-K".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie over een evenwichtiger verdeling van de koopkrachtdaling als gevolg van de bezuinigingsmaatregelen
Dossiernummer 33000
Dossiertitel Nota over de toestand van ’s Rijks financiën
Identifier kst-33000-K
Indiener Postema
Ondernummer K
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-11-24
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Nota over de toestand van 's Rijks financien; Motie over een evenwichtiger verdeling van de koopkrachtdaling als gevolg van de bezuinigingsmaatregelen
Uitgiftedatum 2011-11-22
Vergaderjaar 2011-2012