Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-02-1998 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-ek-19971998-759-760".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 25779
Behandeld dossier 25780
Behandeld dossier 25781
Behandeld dossier 25782
Behandeld dossier 25783
Behandeld dossier 25785
Behandeld dossier 25778
Behandeld dossier 25788
Behandeld dossier 25773
Behandeld dossier 25787
Behandeld dossier 25777
Behandeld dossier 25776
Behandeld dossier 25789
Behandeld dossier 25774
Behandeld dossier 25786
Behandeld dossier 25772
Behandeld dossier 25744
Behandeld dossier 25531
Behandeld dossier 25508
Behandeld dossier 25066
Behandeld dossier 25775
Behandeld dossier 25791
Behandeld dossier 25793
Behandeld dossier 25784
Behandeld dossier 25313
Behandeld dossier 25790
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 1998-01-27
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 760
Identifier h-ek-19971998-759-760
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Financiën | Belasting
Onderwerp Natuur en milieu | Afval
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Sociale zekerheid | Ouderen
Onderwerp Internationaal | Defensie
Onderwerp Financiën | Begroting
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Onderwerp Recht | Bestuursrecht
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 759-760
PS key HAN6537A2
Publicatiedatum 1998-02-09
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 17
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 759
Taal nl
Titel Behandeling van de wetsvoorstellen: - Wijziging van enkele bepalingen van de Wet op de rechtsbijstand (25066); - Wijziging van de Wet van 23 december 1994 (Stb. 925) in verband met het verlengen van een tijdelijke verfijning in de Wet belastingen op milieugrondslag (25508); - Intrekking van de Wet Havenschap Vlissingen en de Wet Havenschap Terneuzen (25531); - Wijziging van de Wet van 1 oktober 1992, houdende bijzondere regels met betrekking tot het recht op uitkering als bedoeld in de Uitkeringswet gewezen militairen; en enige andere wetsvoorstellen
Vergaderjaar 1997-1998