Aan de orde is de behandeling van de wetsvoorstellen:

Samenvoeging van de gemeenten Weert en Stramproy (25115);

Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer en Vierlingsbeek (25184);

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met een nieuwe regeling van informatievoorziening en van de Wet van 7 juli 1993, Stb. 405, in verband met de besteding van nascholingsgelden (regeling informatievoorziening) (25198).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Het aanwezige lid van de fractie van de SP wordt conform artikel 121 van het Reglement van orde aantekening verleend, dat hij geacht wil worden zich niet met wetsvoorstel 25184 te hebben kunnen verenigen.

Naar boven