Agenda opgesteld 10 maart 2016

Agenda Dinsdag 15 maart 2016

A. OPENBARE BEHANDELING OM 11.15 UUR

1. Stemmingen

34 264, Q

Motie van het lid Atsma (CDA) c.s. inzake het aanhouden van het huidige wetsvoorstel en op korte termijn te komen met een aanvullend wetsvoorstel

34 264

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst (HOOFDELIJK)

34 264, K

Motie van het lid Ten Hoeve (OSF) c.s. inzake het extra waarborgen van de positie en belangen van de Omrop Fryslân binnen de Regionale Publieke Omroep

34 264, L

Motie van het lid Teunissen (PVDD) c.s. inzake de positie van de regionale omroepen bij het geen doorgang vinden van de RPO

34 264, M

Motie van het lid Bikker (ChristenUnie) c.s. inzake het opnemen van budget en ruimte in de prestatieovereenkomst tussen de regering en de NPO voor levensbeschouwelijke programmering

43 364, N

Gewijzigde motie van het lid Atsma (CDA) c.s. inzake wettelijke waarborgen voor het produceren en uitzenden van programma's voor de omroepen

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I hamerstuk

34 296

Samenvoeging van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel

II debat

33 962

Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:

1. Door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:

34 145

Wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet en de Wet op het notarisambt in verband met het doorberekenen van de kosten van toezicht en tuchtrechtspraak aan de beroepsgroepen (Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen)

2. Door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning:

34 374

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (gegevensverstrekking Belastingdienst)

Naar boven