Publicaties over dossier 34851

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Hamerstukken Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming) (34851); en een ander wetsvoorstel.

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  25-05-2018 2017-2018 nr. 29, item 5 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Wet Download icon Open als PDF

  Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-05-2018 Staatsblad 2018, 144 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 3. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 15 mei 2018

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  11-05-2018 2017-2018 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling: Stemmingen Download icon Open als PDF

  Stemmingen Algemene verordening gegevensbescherming

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-03-2018 2017-2018 nr. 60, item 20 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 3 april 2018

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  29-03-2018 2017-2018 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling: Plenair debat Download icon Open als PDF

  Algemene verordening gegevensbescherming

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-03-2018 2017-2018 nr. 59, item 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 11; 2018-03-09

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  09-03-2018 2017-2018 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 10 ; 2018-03-01

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  01-03-2018 2017-2018 Tweede Kamer der Staten-Generaal