Publicaties over dossier 34851

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. AMvB Download icon PDF (66 kB)

  Besluit van 11 juli 2018 tot aanpassing van besluiten ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-07-2018 Staatsblad 2018, 249 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. AMvB Download icon PDF (92 kB)

  Besluit van 12 juli 2018, houdende wijziging van het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998, het Besluit leveringszekerheid Gaswet, het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers en het Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers in verband met het versterken van de positie van leveranciers bij restverdeling

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-07-2018 Staatsblad 2018, 231 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (106 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde misslagen en omissies te herstellen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2018 Staatscourant 2018, 39165 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Handeling | Hamerstukken Download icon PDF (2 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming) (34851); en een ander wetsvoorstel.

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  25-05-2018 2017-2018 nr. 29, item 5 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Wet Download icon PDF (55 kB)

  Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-05-2018 Staatsblad 2018, 144 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 6. Agenda Download icon PDF (2 kB)

  Agenda van de vergaderingen van 15 mei 2018

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  11-05-2018 2017-2018 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-04-2018 2017-2018 Kamerstuk 34851, nr. E Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (102 kB)

  Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming); Memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-04-2018 2017-2018 Kamerstuk 34851, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (20 kB)

  Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming); Voorlopig verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-04-2018 2017-2018 Kamerstuk 34851, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (445 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet houdende regels met betrekking tot het verlenen van trustdiensten en het toezicht daarop (Wet toezicht trustkantoren 2018)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-04-2018 Staatscourant 2018, 19486 Ministerie van Financiën