Publicaties over dossier 34607

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Wet Download icon Open als PDF

  Wet invoering associate degree-opleiding

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-10-2017 Staatsblad 2017, 390 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 7 juni 2017 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet primair onderwijs BES in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-06-2017 Staatsblad 2017, 261 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Handeling: Hamerstukken Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (34662); en een ander wetsvoorstel.

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-03-2017 2016-2017 nr. 51, item 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 22 februari 2017 tot wijziging van enkele onderwijswetten om deze meer te laten aansluiten bij de Algemene wet bestuursrecht en om de overgangsbepalingen voor onderwijshuisvesting in Caribisch Nederland te verlengen en aanpassing van de Wet studiefinanciering BES om die in overeenstemming te brengen met de uitvoeringspraktijk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-03-2017 Staatsblad 2017, 80 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Handeling: Hamerstukken Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen) (34086); en andere wetsvoorstellen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-03-2017 2016-2017 nr. 19, item 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 21 februari 2017

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  16-02-2017 2016-2017 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 6; 2017-02-03

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  03-02-2017 2016-2017 Tweede Kamer der Staten-Generaal