Publicaties over dossier 32784

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. AMvB Download icon PDF (46 kB)

  Besluit van 22 september 2017 tot wijziging van het Besluit financiële markten BES in verband met de invoering van het depositogarantiestelsel

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-10-2017 Staatsblad 2017, 357 Ministerie van Financiën
 2. AMvB Download icon PDF (432 kB)

  Besluit financiële markten BES

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-06-2012 Staatsblad 2012, 238 Ministerie van Financiën
 3. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (10 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  08-06-2012 2011-2012 nr. 85, item 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (5 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  29-02-2012 2011-2012 nr. 30, item 8 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Wet Download icon PDF (15 kB)

  Wet van 22 december 2011 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet financiële markten BES en de Wet toezicht trustkantoren in verband met de introductie van de geschiktheidseis en de versterking van de samenwerking tussen de toezichthouders in het kader van de geschiktheidstoets en de betrouwbaarheidstoets

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-01-2012 Staatsblad 2012, 7 Ministerie van Financiën
 6. Handeling | Stemming Download icon PDF (1 kB)

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Regels met betrekking tot de financiële markten in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het toezicht op die markten (Wet financiële markten BES) (32784)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-01-2012 2011-2012 nr. 17, item 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Wet Download icon PDF (241 kB)

  Wet financiële markten BES

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2011 Staatsblad 2011, 612 Ministerie van Financiën
 8. Handeling | Behandeling Download icon PDF (3 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Waterwet en de Wet Infrastructuurfonds in verband met de bescherming tegen overstromingen en de zorg voor de zoetwatervoorziening in relatie tot verwachte klimaatveranderingen (Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening) (32304); het wetsvoorstel Wijziging van de Tracéwet met het oog op de versnelling en verbetering van besluitvorming over infrastructurele projecten (32377); het wetsvoorstel Wijziging van een aantal wetten ter invoering van de van rechtswege verleende vergunning (Verzamelwet van rechtswege verleende vergunning) (32454); het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de herziening van de regels inzake de processtukken, de verslaglegging door de opsporingsambtenaar en enkele andere onderwerpen (herziening regels betreffende processtukken in strafzaken) (32468); en andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-12-2011 2011-2012 nr. 9, item 5 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling | Besluitenlijst Download icon PDF (5 kB)

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-12-2011 2011-2012 nr. 9, item 9 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (7 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  25-11-2011 2011-2012 nr. 6, item 7 Eerste Kamer der Staten-Generaal