Publicaties over dossier 32500 VII

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 16 december 2010 over de Gülenbeweging

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-02-2011 2010-2011 nr. 36, pagina 99 - 100 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Gülenbeweging, te weten: de motie-Karabulut over ontvangen subsidies (32500 VII, nr. 72); de motie-Karabulut over de interne organisatiestructuur (32500 VII, nr. 73); de motie-Van Klaveren over stopzetten van subsidies (32500 VII, nr. 74)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-02-2011 2010-2011 nr. 36, pagina 117 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat in het kader van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011 (32500 VII), te weten: de motie-Voortman over geen nieuwe bezuiniging op de huurtoeslag (32500 VII, nr. 58).

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  27-01-2011 2010-2011 nr. 36, pagina 65 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011 (32500 VII)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  27-01-2011 2010-2011 nr. 36, pagina 40 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 25 januari 2011

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  20-01-2011 2010-2011 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het onderdeel Binnenlands bestuur, Gemeente- en Provinciefonds van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011, te weten: de motie-Heijnen over een nieuwe wet financiering politieke partijen (32500 VII, nr. 7); de motie-Heijnen over afschaffen van de precario- en de reclamebelasting (32500 VII, nr. 8); de motie-Van der Burg over precariobelasting op netwerken van nutsbedrijven (32500 VII, nr. 9); de motie-Schouw over een infrastructuurautoriteit in de Randstad (32500 VII, nr. 10), en 3 andere moties (32500 VII, nrs. 11 t/m 13)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-01-2011 2010-2011 nr. 31, pagina 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het onderdeel overheidspersoneel van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011, te weten: de motie-Heijnen over doelstellingen voor de instroom en aanstelling van personeel bij de (semi)overheid (32500 VII, nr. 14); de motie-Heijnen over de maximumnorm voor de inhuur van externen en het maximumuurtarief die dienen te gelden voor zelfstandige bestuursorganen (32500 VII, nr. 15); de motie-Heijnen over de vormgeving van de adequate aansturing en doorzettingsmacht (32500 VII, nr. 16); de motie-Van Raak over terugdringen van de inhuur van externe medewerkers door provincies en gemeenten (32500 VII, nr. 17), en de motie-Hachchi over kwaliteitscriteria voor een divers samengesteld personeelsbestand bij de overheid (32500 VII, nr. 19)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-01-2011 2010-2011 nr. 31, pagina 17 - 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat in het kader van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011 (32500 VII), te weten: de motie-Heijnen/Schouw over de rol van commissarissen van de Koningin en burgemeesters bij integriteitshandhaving (32500 VII, nr. 24); de motie-Heijnen/Schouw over voortzetten van het programma gericht op stimuleren van burgerparticipatie (32500 VII, nr. 25); de motie-Heijnen/Schouw over medezeggenschap in het (semi)publieke domein (32500 VII, nr. 26); de motie-Van Raak over instemming van de bevolking van alle betrokken gemeenten bij herindelingen (32500 VII, nr. 27); de motie-Van Raak over invoering van een wethoudersnorm (32500 VII, nr. 28), en een reeks andere moties (32500 VII, nrs. 29 t/m 52, 54 t/m 57, en 59 t/m 61)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-01-2011 2010-2011 nr. 31, pagina 19 - 22 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011 (32500 VII); - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2011 (32500 B); - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2011 (32500 C); en een aantal andere wetsvoorstellen (32360 VII, 32360 B en 32360 C)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  08-01-2011 2010-2011 nr. 30, pagina 19 - 92 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Noot: BIJVOEGSEL. Schriftelijke antwoorden van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, op vragen gesteld in de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken (onderdelen Binnenlandse Zaken en Wonen en Integratie)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  08-01-2011 2010-2011 nr. 30, pagina 112 - 126 Tweede Kamer der Staten-Generaal