Publicaties over dossier 30800-XI

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat over de uitvoering van de motie-Depla c.s. (30800 XI, nr. 91) over het niet doorvoeren van de korting op de huurtoeslag per 1 juli 2007

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  27-04-2007 2006-2007 nr. 63, pagina 3486 - 3490 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg van heden over de huurtoeslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-04-2007 2006-2007 nr. 61, pagina 3412 - 3415 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de huurtoeslag, te weten: - de motie-Depla c.s. over het niet doorvoeren van de korting op de huurtoeslag per 1 juli 2007 (30800 XI, nr. 91); - de motie-Van Gent/Jansen over het volledig terugdraaien van de korting op de huurtoeslag (30800 XI, nr. 92).

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-04-2007 2006-2007 nr. 61, pagina 3421 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van onder meer: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Huis der Koningin (I) voor het jaar 2007 (30800 I); - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2007 (30800 IIA); - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en van het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2007 (30800 IIB); - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2007 (30800 III); - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2007 (30800 IV); - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007 (30800 VI)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-03-2007 2006-2007 nr. 20, pagina 654 - 655 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Eerste Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 22 februari 2007

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  22-02-2007 2006-2007 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2007 (30800 XI)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  13-02-2007 2006-2007 nr. 39, pagina 2345 - 2347 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 2 februari 2007

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  02-02-2007 2006-2007 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2007 (30800 XI)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-01-2007 2006-2007 nr. 29, pagina 1883 - 1910 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2007 (30800 XI)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-01-2007 2006-2007 nr. 29, pagina 1912 - 1930 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2007 (30800 XI), te weten: - motie-Duyvendak c.s. over stopzetting van de ontwikkeling van het bedrijventerrein in de Hoeksche Waard (30800 XI, nr. 40); - motie-Duyvendak/Ouwehand over nieuwe kerncentrales als zijnde geen optie voor klimaatbeleid (30800 XI, nr. 41); - en nog 22 andere moties (30800 XI, nr. 42 t/m 49, 52 t/m 61, 63 t/m 65 en 67)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-01-2007 2006-2007 nr. 29, pagina 1978 - 1980 Tweede Kamer der Staten-Generaal