Publicaties over dossier 29800

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij de Algemene financiële beschouwingen, te weten: - de motie-Crone c.s. over het uitkeerbaar maken van kinderkortingen en ouderenkorting (30300, nr. 38); - de motie-De Nerée tot Babberich c.s. over jaarlijkse controle op grote toezichthouders (30300, nr. 39) en 8 andere moties (de nrs. 41, 43 t/m 48 en 50)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  18-10-2005 2005-2006 nr. 10, pagina 557 - 560 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingover een motie, ingediend bij het debat over medezeggenschap bij Defensie, te weten de motie-Eijsink c.s. over uitvoering van de aangenomen motie-Eijsink c.s. op stuk nr. 29800-X, nr. 66 (29800 X, nr. 110)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  15-07-2005 2004-2005 nr. 98, pagina 6067 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het verslag van een algemeen overleg met de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Buitenlandse Zaken over het wapenexportbeleid (22054/29800 V, nr. 87)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  27-04-2005 2004-2005 nr. 74, pagina 4533 - 4538 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat over de verpleeghuiszorg

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  08-03-2005 2004-2005 nr. 51, pagina 3285 - 3324 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het tabaksbeleid, te weten: - de motie-Schippers c.s. over ventilatie- en luchtzuiveringssystemen (29800-XVI, nr. 109); - de motie-Timmer c.s. over de Voedsel- en Warenautoriteit als handhaver in zorginstellingen (29800-XVI, nr. 110); - de motie-Buijs c.s. over een stappenplan voor zorginstellingen (29800-XVI, nr. 111), en twee andere moties (de nrs. 112 en 113)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-02-2005 2004-2005 nr. 49, pagina 3181 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2005 (29800-IIA)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-01-2005 2004-2005 nr. 36, pagina 2399 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het onderdeel Cultuur van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2005 (29800-VIII), te weten: - de motie-Leerdam over culturele producties en culturele organisaties (29800-VIII, nr. 116); - de motie-Van Vroonhoven-Kok c.s. over de restauratie van kanjermonumenten (29800-VIII, nr. 117); - de motie-Van Vroonhoven-Kok over gezinsarrangementen (29800-VIII, nr. 118) en 9 andere moties (de nrs. 119-121, 123, 137 t/m 141)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-01-2005 2004-2005 nr. 36, pagina 2403 - 2404 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds (G) voor het jaar 2005 (29800-G)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-01-2005 2004-2005 nr. 36, pagina 2404 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Gemeentefonds (B) voor het jaar 2005 (29800-B)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-01-2005 2004-2005 nr. 36, pagina 2401 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2005 (29800-IIB)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-01-2005 2004-2005 nr. 36, pagina 2399 Tweede Kamer der Staten-Generaal