Publicaties over dossier 29800

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (819 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet houdende regels inzake het beheer, de informatievoorziening, de controle en de verantwoording van de financiën van het Rijk, inzake het beheer van publieke liquide middelen buiten het Rijk en inzake het toezicht op het beheer van publieke liquide middelen en publieke financiële middelen buiten het Rijk (Comptabiliteitswet 2016)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-03-2016 Staatscourant 2016, 12942 Ministerie van Financiën
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (257 kB)

  Advies Raad van State betreffende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet herziening fiscale behandeling eigen woning)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-10-2012 Staatscourant 2012, 21181 Ministerie van Financiën
 3. Handeling Download icon PDF (13 kB)

  Stemmingen over moties, ingediend bij de Algemene financiële beschouwingen, te weten: - de motie-Crone c.s. over het uitkeerbaar maken van kinderkortingen en ouderenkorting (30300, nr. 38); - de motie-De Nerée tot Babberich c.s. over jaarlijkse controle op grote toezichthouders (30300, nr. 39) en 8 andere moties (de nrs. 41, 43 t/m 48 en 50)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  18-10-2005 2005-2006 nr. 10, pagina 557-560 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon PDF (2 kB)

  Stemmingover een motie, ingediend bij het debat over medezeggenschap bij Defensie, te weten de motie-Eijsink c.s. over uitvoering van de aangenomen motie-Eijsink c.s. op stuk nr. 29800-X, nr. 66 (29800 X, nr. 110)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  15-07-2005 2004-2005 nr. 98, pagina 6067 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon PDF (28 kB)

  Behandeling van het verslag van een algemeen overleg met de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Buitenlandse Zaken over het wapenexportbeleid (22054/29800 V, nr. 87)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  27-04-2005 2004-2005 nr. 74, pagina 4533-4538 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon PDF (233 kB)

  Debat over de verpleeghuiszorg

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  08-03-2005 2004-2005 nr. 51, pagina 3285-3324 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon PDF (2 kB)

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het tabaksbeleid, te weten: - de motie-Schippers c.s. over ventilatie- en luchtzuiveringssystemen (29800-XVI, nr. 109); - de motie-Timmer c.s. over de Voedsel- en Warenautoriteit als handhaver in zorginstellingen (29800-XVI, nr. 110); - de motie-Buijs c.s. over een stappenplan voor zorginstellingen (29800-XVI, nr. 111), en twee andere moties (de nrs. 112 en 113)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-02-2005 2004-2005 nr. 49, pagina 3181 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (24 kB)

  Adviesaanvraag aan de SER over het sociaal-economisch beleid op middellange termijn

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  18-02-2005 2004-2005 29800, nr. 46 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Miljoenennota 2005 (Nota over de toestand van 's Rijks Financiën); Brief ministers bij afschrift adviesaanvraag SER over sociaal-economisch beleid op de middellange termijn

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-02-2005 2004-2005 Kamerstuk 29800, nr. 46 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon PDF (2 kB)

  Miljoenennota 2005 (Nota over de toestand van 's Rijks Financiën); Brief minister inzake wijziging in de procedure van toezending van exemplaren inzake de toepassing artikel 23, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2001

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-02-2005 2004-2005 Kamerstuk 29800, nr. 45 Tweede Kamer der Staten-Generaal