Publicaties over dossier 29200-XI

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van de huisvesting van bewindslieden, te weten: - de motie-Van Gent over een maximum aan inrichtingskosten van 5000 euro (29200 XI, nr. 121); - de motie-Van Bommel over een norm voor maximering (29200 XI, nr. 122)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-08-2004 2003-2004 nr. 91, pagina 5912 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 29 juni 2004 over verhuis- en inrichtingskosten van de huidige bewindslieden

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-08-2004 2003-2004 nr. 91, pagina 5856 - 5857 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Beleidsdebat over het onderdeel Milieubeheer van de begroting 2004 van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (29200 XI)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  15-06-2004 2003-2004 nr. 29, pagina 1555 - 1588 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend tijdens het debat over Nimby-instrument Onderbanken, te weten de motie-Verdaas c.s. over de rol van het oordeel van een Kamermeerderheid in juridische vervolgprocedures (29200 XI, nr. 112)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-06-2004 2003-2004 nr. 79, pagina 5094 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de toepassing van het Nimby-instrument bomenproblematiek Onderbanken (29200 XI, nr. 109)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-06-2004 2003-2004 nr. 77, pagina 5010 - 5019 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 28 mei 2004

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  28-05-2004 2003-2004 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2004, onderdelen Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (29200 XI)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  18-05-2004 2003-2004 nr. 26, pagina 1377 - 1389 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend in het notaoverleg over duurzame kracht, te weten de motie-Samsom over een Europese kopgroep inzake duurzaamheid (29200 XI, nr. 96), de motie-Van Velzen over een lichtere toetsprocedure in de Mededingingswet voor brancheafspraken die duurzaamheidswinst opleveren (29200 XI, nr. 97), de motie-Van der Ham over een duurzaamheidskenmerk voor landbouwproducten en non food producten (29200 XI, nr. 98) en 2 andere moties

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-05-2004 2003-2004 nr. 71, pagina 4662 - 4663 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Nimby-procedure Onderbanken, te weten de motie-Verdaas c.s. over het onder voorwaarden afzien van de Nimby-procedure (29200 XI, nr. 101) en de motie-Herben over het maximaal benutten van alternatieven voor het vliegveld Geilenkirchen (29200 XI, nr. 102)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-05-2004 2003-2004 nr. 71, pagina 4660 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 6 april 2004 over de Nimby-procedure Onderbanken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  27-04-2004 2003-2004 nr. 68, pagina 4454 - 4457 Tweede Kamer der Staten-Generaal