Publicaties over dossier 28989

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 3 juli 2008 over de aanbesteding van het nieuwe Rijksmuseum

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-09-2008 2007-2008 nr. 105, pagina 7595 - 7596 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de aanbesteding van het nieuwe Rijksmuseum, te weten: de motie-Vietsch/Anker over maatregelen voor beperking van de kosten van het project tot het huidige budget (28989, nr. 82), en de motie-Ten Broeke over een meer open aanbestedingsprocedure bij de nieuwe aanbesteding van de renovatie van het Rijksmuseum (28989, nr. 84)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-09-2008 2007-2008 nr. 105, pagina 7663 - 7664 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over beeldende kunst, te weten: de motie-Peters over het hanteren van inhoudelijke argumenten bij het decentraliseren van het rijksbudget (28989, nr. 71); de motie-Peters over versterking van de kwaliteit van het beeldendekunstonderwijs (28989, nr. 72); de motie-Van Leeuwen over de inzet van de Geldstroom beeldende kunst en vormgeving via de provincies (28989, nr. 73)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-05-2008 2007-2008 nr. 79, pagina 5565 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 27 maart 2008 over beeldende kunst (28989)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  29-04-2008 2007-2008 nr. 76, pagina 5315 - 5319 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 18 april 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  18-04-2008 2007-2008 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het onderdeel cultuur van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 (Kamerstuk 31200 VIII), te weten: - de motie-Van Leeuwen/Leerdam over de Canon in het onderwijs (31200 VIII, nr. 109, herdruk); - de motie-Van Leeuwen over de financiële toegankelijkheid van op cultuurparticipatie gerichte instellingen en activiteiten (31200 VIII, nr. 110); - de motie-Van Leeuwen over het betrekken van kunstenaars bij cultuurparticipatie (31200 VIII, nr. 111); en een aantal andere moties

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  20-02-2008 2007-2008 nr. 39, pagina 3107 - 3108 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het cultuurbeleid, te weten de motie-Van Leeuwen c.s. over het advies van de Commissie Cultuurprofijt over de taakstelling profijtbeginsel cultuur (28989, nr. 49); de motie-Van Leeuwen/Van der Ham over de verdeling van het cultuurnotabudget voor de periode 2009-2012 (28989, nr. 50); de motie-Van Leeuwen over instandhouding van de Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving (28989, nr. 51); de motie-Van der Ham c.s. over de producerende zomerfestivals (28989, nr. 52); de motie-Leerdam c.s. over de geografische spreiding van cultuursubsidies (28989, nr. 53); de motie-Nicolaï c.s. over het openstellen van de aanvraagprocedure bij het Rijk (28989, nr. 54); de motie-Van Vroonhoven-Kok c.s. over verbetering van de geografische spreiding van rijksmiddelen voor kunst en cultuur (28989, nr. 55)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  29-10-2007 2007-2008 nr. 7, pagina 410 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 6 september 2007 over cultuurbeleid

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  17-10-2007 2007-2008 nr. 4, pagina 210 - 218 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 28 september 2007

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  28-09-2007 2007-2008 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie ingediend bij het debat over internationaal cultuurbeleid, te weten de motie-Dittrich c.s. over een juridisch bindend instrument voor collectief beheer van auteursrechten (28989, nr. 37)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-08-2006 2005-2006 nr. 98, pagina 6087 Tweede Kamer der Staten-Generaal