Publicaties over dossier 28457

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de brief van de minister van Justitie inzake de uitvoering van moties over interlandelijke adoptie (28457, nr. 14)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  19-03-2004 2003-2004 nr. 57, pagina 3739 - 3747 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over adoptie, te weten: - de motie-Albayrak c.s. over het wegnemen van belemmeringen voor het aanbod van adoptiekinderen uit andere landen (28457, nr. 9); - de motie-Albayrak c.s. over de doorlooptijd voor de aanvraag van een vergunning voor adoptiebemiddeling (28457, nr. 10); - en twee andere moties (28457, nrs. 11 en 12)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  21-01-2004 2003-2004 nr. 39, pagina 2906 - 2907 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 11 december 2003 over de regeling van het conflictrecht inzake adoptie en de erkenning van buitenlandse adopties

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  21-01-2004 2003-2004 nr. 39, pagina 2868 - 2872 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de wetsvoorstellen: - Uitvoering van de verordening (EG) Nr. 44/2001 van de Raad van de Europese Unie van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PbEG L 12) (Uitvoeringswet EG-executieverordening) (28263); - Regeling van het conflictenrecht inzake adoptie en de erkenning van buitenlandse adopties (Wet conflictenrecht adoptie) (28457); - Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met de totstandkoming van de Wet conflictenrecht adoptie (28458, R1725);torrijtuigen en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 ter implementatie van de vierde richtlijn motorrijtuigenverzekering (28636); en 3 andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-09-2003 2002-2003 nr. 31, pagina 915 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Eerste Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 26 juni 2003

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  27-06-2003 2002-2003 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Regeling van het conflictenrecht inzake adoptie en de erkenning van buitenlandse adopties (Wet conflictenrecht adoptie) (28457), het wetsvoorstel Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met de totstandkoming van de Wet conflictenrecht adoptie (28458, R1725), het wetsvoorstel Wijziging van de Provinciewet en de Gemeentewet in verband met nieuwe voorschriften voor begroting en verantwoording (28769)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-06-2003 2002-2003 nr. 75, pagina 4215 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 28 mei 2003

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  28-05-2003 2002-2003 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 23 mei 2003

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  26-05-2003 2002-2003 Tweede Kamer der Staten-Generaal