Publicaties over dossier 27842

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (110 kB)

  Advies Raad van State betreffende Implementatie van de richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad (PbEU L 335)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-04-2013 Staatscourant 2013, 8217 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Handeling Download icon PDF (85 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de jeugdhulpverlening in verband met de advies- en meldpunten kindermishandeling (27842)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-10-2002 2002-2003 nr. 1, pagina 6-19 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet op de jeugdhulpverlening in verband met advies- en meldpunten kindermishandeling; Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-07-2002 2001-2002 Kamerstuk 27842, nr. 295c Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon PDF (32 kB)

  Wijziging van de Wet op de jeugdhulpverlening in verband met advies- en meldpunten kindermishandeling; Memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-07-2002 2001-2002 Kamerstuk 27842, nr. 295b Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Agenda Download icon PDF (15 kB)

  Agenda Eerste Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 4 juli 2002

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  05-07-2002 2001-2002 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon PDF (9 kB)

  Wijziging van de Wet op de jeugdhulpverlening in verband met advies- en meldpunten kindermishandeling; Voorlopig verslag van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-05-2002 2001-2002 Kamerstuk 27842, nr. 295a Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon PDF (15 kB)

  Agenda Eerste Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 2 mei 2002

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  02-05-2002 2001-2002 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon PDF (14 kB)

  Wijziging van de Wet op de jeugdhulpverlening in verband met advies- en meldpunten kindermishandeling; Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-04-2002 2001-2002 Kamerstuk 27842, nr. 295 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon PDF (7 kB)

  Concessiewet personenvervoer per trein; Brief minister ter aanbieding van drietal notities in kader gedachtenwisseling over de Spoorwegwet en Concessiewet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-04-2002 2001-2002 Kamerstuk 27216, nr. 38 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon PDF (1 kB)

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de jeugdhulpverlening in verband met de advies- en meldpunten kindermishandeling (27842), en over de motie-Örgü c.s. over het beroep op advies- en meldpunten (27842, nr. 10)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-04-2002 2001-2002 nr. 62, pagina 4207 Tweede Kamer der Staten-Generaal