Publicaties over dossier 27836

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de gezamenlijke behandeling van de wetsvoorstellen: - Regels inzake de reconstructie van de concentratiegebieden (Reconstructiewet concentratiegebieden) (26356); - Wijziging van enkele wetten in verband met de inwerkingtreding van de Reconstructiewet concentratiegebieden (28025); - en 2 andere wetsvoorstellen (27835 en 27836)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-02-2002 2001-2002 nr. 17, pagina 830 - 854 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Regels inzake ammoniakemissie uit tot veehouderijen behorende dierenverblijven (Wet ammoniak en veehouderij) (27836)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-02-2002 2001-2002 nr. 17, pagina 855 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting gezamenlijke behandeling wetsvoorstellen: - Regels inzake de reconstructie van de concentratiegebieden (Reconstructiewet concentratiegebieden) (26356); - Wijziging van enkele wetten in verband met de inwerkingtreding van de Reconstructiewet concentratiegebieden (28025); - Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden (27835); - Wet ammoniak en veehouderij (27836)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-01-2002 2001-2002 nr. 15, pagina 753 - 765 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Gezamenlijke behandeling van de wetsvoorstellen: - Regels inzake de reconstructie van de concentratiegebieden (Reconstructiewet concentratiegebieden) (26356); - Wijziging van enkele wetten in verband met de inwerkingtreding van de Reconstructiewet concentratiegebieden (28025); - Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden (27835); - Wet ammoniak en veehouderij (27836)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-01-2002 2001-2002 nr. 15, pagina 719 - 744 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Eerste Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 24 januari 2002

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  25-01-2002 2001-2002 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Eerste Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 9 januari 2002

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  10-01-2002 2001-2002 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties ingediend bij de behandeling van de wetsvoorstellen inzake stankemissie en ammoniak (27835 en 27836), te weten: - de motie-Th.A.M. Meijer c.s. over het beoordelingskader (27835,27836, nr. 13) (herdruk); - de motie-Van der Vlies c.s. over het laten samenvallen van termijnen (27835, 27836, nr. 14); - en 4 andere moties (27835, 27836, nrs. 15-18)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-11-2001 2001-2002 nr. 27, pagina 1963 - 1964 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Regels inzake ammoniakemissie uit tot veehouderijen behorende dierenverblijven (Wet ammoniak en veehouderij) (27836)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-11-2001 2001-2002 nr. 27, pagina 1962 - 1963 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen: - Regels inzake stankemissie van veehouderijen in ontwikkelings- en verwevingsgebieden (Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden) (27835); - Regels inzake ammoniakemissie uit tot veehouderijen behorende dierenverblijven (Wet ammoniak en veehouderij) (27836)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-11-2001 2001-2002 nr. 26, pagina 1891 - 1925 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Eerste Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 28 november 2001

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  28-11-2001 2001-2002 Eerste Kamer der Staten-Generaal