Publicaties over dossier 27400-VI

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend in het debat over Adoptie uit Guatemala, te weten: - de motie-O.P.G. Vos/De Pater-van der Meer over adoptie uit een specifiek kindertehuis (27400 VI, nr. 72); - de motie-Dittrich c.s. over wijziging van de opschorting van adoptie (27400 VI, nr. 73); - de motie-De Pater-van der Meer/O.P.G. Vos over opheffing van de opschortende maatregel (27400 VI, nr. 74)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  19-07-2001 2000-2001 nr. 96, pagina 6057 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 4 juli 2001 over rechtshulp

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  19-07-2001 2000-2001 nr. 96, pagina 6008 - 6010 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend in het debat over rechtshulp, te weten: - de motie-Kuijper c.s. over een uurvergoeding van f 210; - de motie-De Wit over de verhoging van de uurvergoeding; - de motie-O.P.G. Vos over separate trajecten voor tariefsverhoging en kwaliteitsborging; - de motie-Ross-van Dorp over een experiment met een juridisch loket (27400 VI, nrs. 75 t/m 78)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  19-07-2001 2000-2001 nr. 96, pagina 6067 - 6068 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van het algemeen overleg op 30 mei 2001 over adoptie uit Guatemala

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-07-2001 2000-2001 nr. 94, pagina 5893 - 5897 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 4 juli 2001

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  05-07-2001 2000-2001 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de wetsvoorstellen: - Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2000 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) en wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1999 (nadere slotwet) (27514); - en andere Najaarsnota's

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  20-02-2001 2000-2001 nr. 18, pagina 815 - 816 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Eerste Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 24 januari 2001

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  26-01-2001 2000-2001 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel: - Vaststelling van de begroting van het Ministerie van Justitie (VI) 2001 (27400 VI) en over: - de motie-Van de Camp over intensivering van bestrijding van criminaliteit (27400 VI, nr. 20); - de motie-Van de Camp/Dittrich over slachtofferzorg (27400 VI, nr. 21); - en 13 andere moties (27400 VI, nrs. 22 t/m 26, 29 t/m 35 en 27400, nr. 6)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  21-11-2000 2000-2001 nr. 22, pagina 1698 - 1700 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2001 (27400 VI), en van: - de motie-Van de Camp over intensivering van bestrijding van criminaliteit (27400 VI, nr. 20); - de motie-Van de Camp/Dittrich over slachtofferzorg (27400 VI, nr. 21); - en 14 andere moties (27400 VI, 21 t/m 35 en 27400, 6)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  17-11-2000 2000-2001 nr. 21, pagina 1669 - 1676 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2001 (27400 VI)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  17-11-2000 2000-2001 nr. 20, pagina 1510 - 1541 Tweede Kamer der Staten-Generaal