Publicaties over dossier 26200-XIV

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend tijdens het debat over de nertshouderij, te weten: de motie-Swildens-Rozendaal c.s. over beëindiging van het bedrijfsmatig houden van nertsen (26200 XIV, nr. 63)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-07-1999 1998-1999 nr. 96, pagina 5631 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg van heden over de nertshouderij

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-07-1999 1998-1999 nr. 96, pagina 5606 - 5610 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over twee moties, ingediend tijdens het debat over de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn, te weten: - de motie-Stellingwerf c.s. over ontbrekende delen van de speciale beschermingszones (26200 XIV, nr. 44); - de motie-Van Wijmen over de gevolgen van een aanwijzing tot speciale beschermingszone (26200 XIV, nr. 45)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-03-1999 1998-1999 nr. 60, pagina 3745 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 11 maart 1999 over de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-03-1999 1998-1999 nr. 57, pagina 3607 - 3614 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de wetsvoorstellen: - Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 1999 (26200 XIV); - Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Landbouw-Egalisatiefonds, afdeling A, voor het jaar 1999 (26200 B); - Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 1999 (26200 G); - Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 1998 (26201)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  16-02-1999 1998-1999 nr. 18, pagina 607 - 628 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen: - Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 1999 (26200 XIV); - Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Landbouw-Egalisatiefonds, afdeling A, voor het jaar 1999 (26200 B); - Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 1999 (26200 G); - Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 1998 (26201)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  16-02-1999 1998-1999 nr. 18, pagina 642 - 665 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de vergadering van 2 februari

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  28-01-1999 1998-1999 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de vergadering van 8 december

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  03-12-1998 1998-1999 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 1999 (26200 XIV)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-10-1998 1998-1999 nr. 13, pagina 729 - 730 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over achttien moties, ingediend bij de behandeling van de begroting van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (26200 XIV), te weten: - de motie-Van Ardenne-van der Hoeven/Schreijer-Pierik over een onevenredig nadeel voor knelgevallen in de varkenshouderij (26200 XIV, nr. 9); - de motie-Ter Veer c.s. over voorlichting over bedrijfsbeëindiging in de varkenshouderij (26200 XIV, nr. 11); - de motie-Van Ardenne-van der Hoeven c.s. over een gebruikersraad t.b.v. het Diergezondheidsfonds varkenshouderij (26200 XIV, nr. 12) en vijftien andere moties

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-10-1998 1998-1999 nr. 13, pagina 730 - 732 Tweede Kamer der Staten-Generaal