Publicaties over dossier 25892

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. AMvB Download icon PDF (99 kB)

  Besluit politiegegevens buitengewoon opsporingsambtenaren

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-03-2019 Staatsblad 2019, 85 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (258 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-01-2019 Staatscourant 2019, 4574 Ministerie van Financiën
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (59 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de totstandkoming van het implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van cliënten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-08-2018 Staatscourant 2018, 46535 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (82 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende wijziging van de Wet foetaal weefsel in verband met het mogelijk maken van het bewaren en gebruiken van foetaal weefsel ten behoeve van de opsporing en vervolging van ernstige zedenmisdrijven

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-03-2018 Staatscourant 2018, 12395 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (97 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit landelijk register kinderopvang en register buitenlandse kinderopvang, het Besluit SUWI en het Besluit kwaliteit kinderopvang in verband met het stellen van regels voor het personenregister kinderopvang

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-02-2018 Staatscourant 2018, 7474 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (133 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende regels met betrekking tot de basisregistratie ondergrond (eerste tranche) (Besluit basisregistratie ondergrond)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-11-2017 Staatscourant 2017, 67305 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 7. AMvB Download icon PDF (29 kB)

  Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-11-2017 Staatsblad 2017, 446 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (34 kB)

  Advies Raad van State inzake een algemene maatregel van bestuur, houdende nadere regels over functionele, technische en organisatorische maatregelen bij elektronische gegevensverwerking door en tussen zorgaanbieders (Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-11-2017 Staatscourant 2017, 68074 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. AMvB Download icon PDF (122 kB)

  Besluit basisregistratie ondergrond

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-11-2017 Staatsblad 2017, 421 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 10. AMvB Download icon PDF (139 kB)

  Besluit van 13 juni 2017, houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-06-2017 Staatsblad 2017, 263 Ministerie van Veiligheid en Justitie