Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-10-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Aanhangsel van de Handelingen en heeft als identifier "ah-tk-20212022-124".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangselnummer 124
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 2021-09-30
Datum van uitgifte 2021-09-30
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier ah-tk-20212022-124
Indiener L. Vestering
Indiener F.P. Wassenberg
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Ontvanger C.J. Schouten
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-10-04
Publicatienaam Kamervragen (Aanhangsel)
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Aanhangsel van de Handelingen
Taal nl
Titel Antwoord op vragen van de leden Vestering en Wassenberg over stropers
Type aanhangsel Antwoord
Vergaderjaar 2021-2022
Vraagnummer 2021Z10262