Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-04-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Aanhangsel van de Handelingen en heeft als identifier "ah-tk-20202021-2278".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangselnummer 2278
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 2021-04-09
Datum van uitgifte 2021-04-09
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier ah-tk-20202021-2278
Indiener F.P. Wassenberg
Onderwerp Zorg en gezondheid | Ethiek
Onderwerp Landbouw | Dieren
Ontvanger C.J. Schouten
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-04-12
Publicatienaam Kamervragen (Aanhangsel)
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Aanhangsel van de Handelingen
Taal nl
Titel Uitstel beantwoording vragen van het lid Wassenberg over het bericht dat het BPRC apen infecteert met het vogelgriepvirus
Type aanhangsel Mededeling
Vergaderjaar 2020-2021
Vraagnummer 2021Z05314