Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-03-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Aanhangsel van de Handelingen en heeft als identifier "ah-tk-20172018-1217".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangselnummer 1217
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 2017-10-25
Datum van uitgifte 2017-10-25
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier ah-tk-20172018-1217
Indiener A. van den Bosch
Indiener J.H. ten Broeke
Indiener B. Becker
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Terrorisme
Ontvanger E.M.J. Ploumen
Ontvanger K.H.D.M. Dijkhoff
Ontvanger A.G. Koenders
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-03-15
Publicatienaam Kamervragen (Aanhangsel)
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Aanhangsel van de Handelingen
Taal nl
Titel Antwoord op vragen van de leden Becker, Ten Broeke en Van den Bosch over landen die in Nederland onderdelen voor massavernietigingswapens proberen te kopen
Type aanhangsel Antwoord
Vergaderjaar 2017-2018
Vraagnummer 2017Z12290